Bệnh viện 199 - Bộ Công An
vi-VNen-US
Chọn loại tìm kiếm
 
  • Site
  • Web
Thông báo tuyển dụng năm 2015 Bệnh viện 199, Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật, Bộ Công an thông báo tuyển dụng công dân vào Công an nhân dân năm 2015 như sau:
Thông báo tuyển dụng năm 2014 Bệnh viện 199, Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật, Bộ Công an thông báo tuyển dụng công dân vào Công an nhân dân năm 2014 như sau
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2013- 2014 Bệnh viện 199, Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật, Bộ Công an thông báo tuyển dụng công dân vào Công an nhân dân năm 2013 - 2014