Bệnh viện 199 - Bộ Công An
vi-VNen-US
Chọn loại tìm kiếm
 
  • Site
  • Web
Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y dược tại Đà Nẵng - MEDI-PHARM DANANG 2018SuperUser Account - 01/06/2018
Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y dược tại Đà Nẵng - MEDI-PHARM DANANG 2018 được tổ chức lần đầu tiên tại Thành phố Đà Nẵng từ ngày 18 – 21/07/2018 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng.

Tiến sỹ Quách Hữu Trung - Phó Giám đốc.

  

Thông tin liên quan