Bệnh viện 199 - Bộ Công An
vi-VNen-US
Chọn loại tìm kiếm
 
  • Site
  • Web

Giới thiệu

BỆNH VIỆN 199
ĐẢM BẢO CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH Y TẾ KHU VỰC MIỀN TRUNG
Bệnh viện 199 là Bệnh viện đa khoa hạng I với 450 giường bệnh, 25 khoa, phòng cùng 412 cán bộ, công nhân viên. Bệnh viện có nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho Cán bộ, chiến sĩ Công an các tỉnh, thành phố Miền Trung – Tây Nguyên và tham gia y tế cộng đồng theo quy định của Nhà nước và của Bộ Công an.
Với quy mô ban đầu là 150 giường bệnh, 12 khoa, phòng, đội ngũ bác sĩ vừa thiếu vừa chưa có trình độ chuyên khoa cao; hệ thống trang thiết bị y tế được đầu tư hiện đại.......

Chi tiết..
Đăng ký khám chữa bệnh trực tuyến