Bệnh viện 199 - Bộ Công An
vi-VNen-US
Chọn loại tìm kiếm
 
  • Site
  • Web
HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG PHÒNG CHỐNG BỆNH LAO CỦA BỆNH VIỆN 199 NHÂN NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG CHỐNG LAOSuperUser Account - 17/04/2018

Căn cứ Quyết định số 374/QĐ-TTg  ngày 17/3/2014 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống lao đến năm 2020 và tầm nhìn 2030. Căn cứ Kế hoạch số 330/KH-BCA-H41 ngày 02/12/2016 của Bộ Công an về việc Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống lao đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 trong lực lượng CAND và Công văn số 279/H50-P2 ngày 07/03/2018 về việc tổ chức chiến dịch truyền thông phòng, chống lao nhân Ngày thế giới phòng chống lao 24/03/2018.

Bệnh viện 199 đã tổ chức hoạt động truyền thông phòng, chống bệnh lao với nhiều hình thức và nội dung phong phú

STT

Nội dung hoạt động

Kết quả

Thực hiện

Sản phẩm

1

Phát tin/bài trên hệ thống loa truyền thanh của đơn vị

-Bài trên website bệnh viện.

Phụ lục 1

2

Tập huấn cho cán bộ y tế về phát hiện, quản lý và điều trị bệnh lao

Đã thực hiện

 Phụ lục 2

3

Tổ chức truyền thông trực tiếp, nói chuyện chuyên đề, thảo luận nhóm

Đã thực hiện

 Phụ lục 3

4

Tổ chức thi tìm hiểu về bệnh lao

Đã thực hiện

Bộ 50 câu hỏi về bệnh lao

5

Phát tờ rơi, sách nhỏ

Đã thực hiện

 Phụ lục 5

6

Băng rôn, khẩu hiệu tại đơn vị

Đã thực hiện

Phụ lục 6

7

Mít tinh, diễu hành tại địa phương

Đã thực hiện

 Phụ lục 7

8

Động viên, hỗ trợ về vật chất bệnh nhân đang điều trị lao

Đã thực hiện tại Khoa A4-BV199

 Phụ lục 8

9

Treo tranh ảnh, áp phích về bệnh lao tại đơn vị

Đã thực hiện

 Phụ lục 9

10

Các hoạt động khác

- Hội chợ gây quỹ để hỗ trợ cho bệnh nhân lao.

- Hòm từ thiện.

- Buồng bệnh  kiểu mẫu

Phụ lục10

Phụ lục 1: Phát tin/ bài trên hệ thống loa truyền thanh của đơn vị


Phụ lục 2: Tập huấn cho cán bộ y tế về phát hiện, quản lý và điều trị bệnh lao


Phụ lục 3: Tổ chức truyền thông trực tiếp, nói chuyện chuyên đề, thảo luận nhóm


Phụ lục 4: Phát tờ rơi, sách nhỏ
Phụ lục 5: Treo băng rôn, khẩu hiệu tại đơn v
Phụ lục 6: Tham gia mit tinh, diễu hành tại địa phươngPhụ lục 7: Thăm hỏi, động viên, hỗ trợ về vật chất bệnh nhân đang điều trị lao


Phụ lục 8: Treo tranh ảnh, áp phích về bệnh lao tại đơn vị


Phụ lục 9: Tổ chức Hội chợ gây quỹ để hỗ trợ cho bệnh nhân lao - Hòm từ thiện -Buồng bệnh mẫu, thanh niên quản lý.

Tiến sỹ Quách Hữu Trung - Phó Giám đốc.

         Bệnh viện 199 - Bộ Công An
  

Thông tin liên quan