Bệnh viện 199 - Bộ Công An
vi-VNen-US
Chọn loại tìm kiếm
 
  • Site
  • Web
Bệnh viện 199 công bố là Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện theo Thông tư Hướng dẫn khám sức khỏe (KSK) số 14/2013/TT-BYT của Bộ Y tế.SuperUser Account - 20/06/2018

Đối tượng KSK áp dụng: Người Việt Nam; người nước ngoài đang sống, làm việc tại Việt Nam; KSK khi tuyển dụng; KSK định kỳ; KSK khi vào học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề và các đối tượng khác; KSK cho người lao động Việt Nam khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Bệnh viện 199 - Bộ Công An

  

Thông tin liên quan