Bệnh viện 199 - Bộ Công An
vi-VNen-US
Chọn loại tìm kiếm
 
  • Site
  • Web
Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trịHoàng Tuấn - 02/07/2018

Ngày 18/6/2018, Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật phối hợp và Học viện An ninh nhân dân, tổ chức khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị mở tại Bệnh viện 199.

    Đ/c Đại úy Bùi Văn Hạnh, PTP KHTH đọc Quyết định Khai giảng lớp học

Tham dự lễ khai giảng có đồng chí Thiếu tướng GS, TS Nguyễn Quý Khoát, Phó Giám đốc Học viện An ninh nhân dân; đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Đăng, Phó Giám đốc Bệnh viện 199, Thừa ủy quyền của Lãnh đạo Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật  và các học viên của lớp Trung cấp Lý luận chính trị tại Bệnh viện 199.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Thiếu tướng GS, TS Nguyễn Quý Khoát, Phó Giám đốc Học viện An ninh nhân dân cho biết: Mục tiêu của khóa học nhằm nâng cao năng lực trình độ “Trung cấp lý luận chính trị” cho cán bộ, chiến sỹ trong Tổng cục IV; tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sỹ hoàn thiện các văn bằng, đáp ứng tiêu chuẩn các chức danh quy định và nâng ngạch hàng năm. Cuối khóa học các học viên đủ điều kiện sẽ được cấp bằng Trung cấp lý luận chính trị.

Đ/c Thiếu tướng GS, TS Nguyễn Quý Khoát, Phó Giám đốc Học viện An ninh nhân dân phát biểu tại Lễ khai giảng

Thông qua lớp học, các học viên sẽ được đào tạo về những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng; Tình hình, nhiệm vụ của ngành… Việc học tập Lý luận chính trị sẽ góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ cơ quan.

Đ/c Thiếu tướng, GS, TS Nguyễn Quý Khoát, PGĐ Học viện ANND và Đ/c Đại tá Nguyễn Văn Đăng, PGĐ Bệnh viện 199 chụp ảnh lưu niệm cùng Ban cán sự lớp học

  

Thông tin liên quan