Gói tầm soát về bệnh lý tuyến giáp

Giá: 561,800 đ

Giá cũ: 561,800 đ

Tuyến giáp là một tuyến nội tiết lớn nhất cơ thể, có nhiều chức năng quan trọng. Là tuyến có chức năng tiết ra hormon giáp trạng gồm Thyroxine( hay gọi là T4 vì có 4 phân tử iod trong thành phần), hormon tri-iodo-thyronine (hay gọi là T3)

ĐĂNG KÝ GÓI KHÁM

Liên hệ đăng ký gói khám và nhận tư vấn qua hotline: 1900 98 68 68

Email:

BẢNG GIÁ GÓI KHÁM