VIDEO HOẠT ĐỘNG

Hướng dẫn rửa tay phòng virus nCov (Corona)

Hướng dẫn rửa tay phòng virus nCov (Corona)

Hướng dẫn rửa tay phòng virus nCov (Corona)

BSCKII - Trần Quang Pháp

CHỨC VỤ

 - Phó Giám đốc

NƠI CÔNG TÁC

 -  Bệnh viện 199 

KINH NGHIỆM
 - Hơn 18 năm khám và điều trị trong lĩnh vực Hồi sức tích cực và chống độc
GIẢI THƯỞNG - CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

- 01 đề tài nghiên cứu cấp cơ sở
 - Có nhiều bài đăng về lĩnh vực hồi sức tích cực trên các tạp chí Y tế nội khoa Huế, tạp chí Y tế CAND, ...

CHUYÊN KHOA

  - Nội tổng quát
  - Hồi sức tích cực và chống độc

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  - Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh năm 2001
 - Tốt nghiệp BSCKI chuyên ngành Hồi sức cấp cứu tại Đại học Y Dược Huế năm 2011
 - Tốt nghiệp BSCKII chuyên ngành Nội tổng quát tại Đại học Y Dược Huế năm 2016
 - Chứng chỉ đào tạo liên tục về thận nhân tạo tại Bệnh viện Đà Nẵng năm 2012
 - Chứng chỉ đào tạo liên tục về Nội thần kinh tại Bệnh viện Đà Nẵng năm 2018
 - Chứng chỉ đào tạo liên tục về Hồi sức tích cực tại Đà Lạt năm 2018
 - Chứng chỉ đào tạo liên tục về Nội tiết đái tháo đường của Bộ Y tế năm 2018
 - Liên tục training về lĩnh vực Hồi sức tích cực và chống độc tại các Bệnh viện lớn trong và ngoài nước như Nhật Bản. CuBa,... đặc biệt chuyên sâu về Hồi sức tích cực và chống độc..